DACH-METAL-MAT (PӣMAT)

Powrt
Wydajno: od 6 do 10 m2z 1l produktu
Efekt: pmat, kolor
Powierzchnia: blacha
Sposb aplikacji:

pdzel, natrysk airless, pistolet malarski, waek

Czas schnicia: od 2-4 godziny w temperaturze 20oC
Temperatura aplikacji: aplikowa w temperaturze od 10oC do 30oC przy rednim nasonecznieniu
Dodatkowe informacje: - zaleca si zwrci szczegln uwag na stopie nasonecznienia, by powierzchnia nie bya za gorca lub zbyt wyzibiona
- wydajno zaley od ksztatu blachy(np. trapez, falista)
- wskazana jednokrotna aplikacja, aplikowa rwnomiernie w celu uzyskania zblionej gruboci powoki dla lepszego zabezpieczenia i efektu wizualnego
- zalecana grubo powoki: 100-165 %u013Em
- produkt ekologiczny, produkt nie wydziela silnych zapachw i lotnych zwizkw organicznych (VOC - free)
wolne od formaldehydw i alkilofenolw oksyetylenowanych (APEO)
Cechy szczeglne:

DACH-METAL-MAT (PӣMAT) jest farb nawierzchniow, przeznaczon do malowania blachy ocynkowanej, stalowej, aluminiowej i miedzianej. Nadaje podou intensywny kolor o wieloletniej ywotnoci. Po wyschniciu tworzy warstw w odcieniu pmatu, a jej powoka charakteryzuje si du odpornoci na zmienne warunki atmosferyczne, w wyniku czego chroni barw przed blakniciem. Zabezpiecza przed dziaaniami soca, gdy tworzy gadk powok, odbijajc promienie UV oraz zmniejsza nagrzewanie dachu. Ze wzgldu na korzystn rozlewno i waciwoci tiksotropowe, farba ta jest bardzo wydajna. Zapewnia profesjonalne zabezpieczenie antykorozyjne dziki inhibitorom korozji. Po penym zahartowaniu zachowuje elastyczno i doskonale wsppracuje z podoem, zapobiegajc pkaniu i uszczeniu si powoki. Farba DACH-METAL-MAT nawizuje bardzo wysok przyczepno z farb podkadow DACH-METAL-BAZA, a poczenie tych dwch produktw gwarantuje uzyskanie podanego efektu kocowego podczas malowania.

  • Nadaje intensywny kolor
  • Odporna na zmienne warunki atmosferyczne
  • Izoluje wilgo
  • Posiada wieloletni ywotno koloru
  • Odporna na blaknicie
  • Redukuje nagrzewanie powierzchni
  • Posiada wieloletni odporno na promieniowanie UV
Dostpne kolory:

 CEGLASTY  KORALOWY CZERWONY  WINIOWY  ZIELONA TRAWA  BUTEKOWA ZIELE  CIEMNA ZIELE  CZEKOLADOWY BRZ  SZARE ALUMINIUM  TELE SZARY  SZARY ANTRACYTOWY  STALOWY  CZARNY

Technologia malowania

Farba podkadowa

Farba podkadowa ma za zadanie odpowiednio zabezpieczy malowan powierzchni, wzmocni j i przygotowa pod naoenie nowego koloru. Jest wydajna, zwiksza przyczepno podoa i tworzy jednolit oraz pozbawion smug powok, na ktr nanoszona jest nastpnie farba nawierzchniowa. Podkad zmniejsza chonno powierzchni dachu, dziki czemu zwikszona zostaje wydajno farby nanoszonej jako warstwa wierzchnia.

Przed naoeniem farby podkadowej naley oczyci pokrycie dachu z zanieczyszcze eksploatacyjnych, usun resztki starej farby (np. za pomoc drucianej szczotki) i w zalenoci od materiau wykoczeniowego, oczyci ogniska rdzy lub, za pomoc specjalnych rodkw, pozby si porostw, mchw oraz grzybw. Nastpnie naley powierzchni dachu odpyli, dokadnie odtuci i umy, najlepiej za pomoc myjki cinieniowej.

Na przygotowany do malowania dach nanosimy farb podkadow. Najlepszym i w peni profesjonalnym rozwizaniem jest malowanie natryskowe, ale rwnie dobrze ca czynno mona wykona za pomoc pdzla lub waka malarskiego. Chcc moliwie najlepiej przygotowa powierzchni do malowania farb nawierzchniow, naley nanie na ni odpowiedni ilo warstw farby podkadowej. Ich liczba zaley ju od podoa i okrelana jest indywidualnie.

Farba nawierzchniowa

Farba nawierzchniowa nadaje powierzchni dachu intensywny kolor o wieloletniej trwaoci. Farba poza funkcj estetyczn zabezpiecza rwnie malowane podoe przed negatywnymi skutkami dziaania czynnikw atmosferycznych oraz jest odporna na blaknicie oraz promieniowanie UV. Wierzchnia warstwa odbija rwnie promienie soneczne, co w znacznym stopniu zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu si dachu - w tym celu warto wybiera jasne kolory.

Po uprzednim oczyszczeniu malowanej powierzchni oraz naniesieniu na ni farby podkadowej, farba nawierzchniowa powinna cechowa si zwikszon wydajnoci, co wynika bezporednio ze zmniejszenia chonnoci pokrycia dachowego. Proces malowania przebiega analogicznie do tego zwizanego z nakadaniem farby podkadowej. Najlepszym rozwizaniem jest malowanie natryskowe, ale mona skorzysta rwnie z pdzla, czy waka malarskiego. Ilo warstw uzaleniona jest od powierzchni oraz oczekiwanego efektu, czy podanej intensywnoci koloru, cho naley przyj, e dwie powoki s absolutnym minimum.

Profesjonalna ochrona dla Twojego dachu

Specjalistyczne farby i impregnaty do zabezpieczania betonowych pokry dachowych maj za zadanie wnikn gboko w struktur kadej dachwki lub pyty. Dziki temu chroni je przed wilgoci, dziaaj bakteriobjczo i zapobiegaj porastaniu powierzchni przez mchy oraz algi. rodki tego typu uwydatniaj barw poszycia oraz nadaj mu piknego, wysoce estetycznego poysku. Poprzez stosowanie odpowiedniego impregnatu do pokry dachowych sprawimy, e dachwka duej utrzyma atrakcyjny wygld, bdzie odporna na rnego rodzaju uszkodzenia oraz dzielnie zniesie szkodliwy wpyw czynnikw zewntrznych, takich jak skrajne temperatury czy opady atmosferyczne.

Nowoczesne formuy i wysoka wydajno

Dziki wykorzystaniu nowoczesnych technologii farby i impregnaty do dachwek betonowych marki Bekerfarb s niezwykle skuteczne. Produkty oferowane przez nasz firm to rodki najwyszej jakoci, ktre charakteryzuj si du wydajnoci oraz doskona trwaoci. Szczycimy si tym, e indywidualnie rozpatrujemy potrzeby naszych klientw, przygotowujemy dla nich najlepsze produkty oraz wspieramy konsultacjami na kadym etapie inwestycji. Profesjonalne farby i impregnaty, dostpne na stronie bekerfarb.pl, s produktami o okrelonym zastosowaniu, dedykowanymi zabezpieczaniu konkretnych typw powierzchni.