Maszyny w technologii:
• Śrutownica
• Szlifierka do betonu
• Myjka Wysokociśnieniowa
Akcesoria technologii:
• Wałek nylonowy lub paca gumowa
• Paca zębata lub rakla
• Wałek z kolcami

APLIKACJA ŻYWICY EPOKSYDOWEJ

EPOBODEN BC to bezrozpuszczalnikowa, pigmentowana, żywica epoksydowa z przeznaczeniem do zastosowań dekoracyjnych jak i przemysłowych o intensywności użytkowania od średniej po dużą. Po związaniu tworzy głaska, jednolitą taflę. Rekomendowane użycie lakieru POLBODEN TC zamykającego układ.


Wykończenie:
 
Gładki połysk

Zastosowanie:
 Wewnętrzne

Trudność aplikacji: Wymaga doświadczenia

Zakres zastosowań: Magazyny, garaże, parkingi

Cena: od 117,36 zł/m2 netto
ETAPY TECHNOLOGII

Wymagania dot. kondycji powierzchni

Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą mieć stabilną konstrukcję, być suche i pozbawione zaschniętego mleczka cementowego oraz luźnych cząstek. Należy oczyścić podłogi z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna przekraczać 1,5 N/mm2.  

(POWŁOKA >1mm) Preferowanymi metodami przygotowania podłoża jest piaskowanie lub śrutowanie, czyszczenie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, szlifowanie lub usuwanie powłok (w tym konieczne czynności następcze).

 

(POWŁOKA >1mm) Nakładać w stałej lub spadającej temperaturze otoczenia, gdyż zmniejszy to ryzyko tworzenia się pęcherzyków w wyniku rozprężania powietrza uwięzionego w betonie. Po wymieszaniu nakłada się na przygotowane podłoże, rozprowadzając go pacą gumową lub wałkiem.

 

Produkt:         EPOBODEN WB Primer Grunt pod żywicę epoksydową

Zużycie:          0,3-0,8kg/m2

Narzędzia:     Wałek lub paca gumowa

 

Wymagania: Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 6% (sprawdzić np. za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności). Powierzchnia podłoża musi być odpylona a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.

 

(POWŁOKA >1mm) Po wymieszaniu powłoka jest nakładana na przygotowane podłoże za pomocą pacy zębatej lub rakli. Rozmiar zębów należy dobrać odpowiednio do wymaganej grubości warstwy (dopilnować, by nie przekroczyć maksymalnej zalecanej wydajności krycia). W celu usunięcia pęcherzyków powietrza bezpośrednio po nałożeniu przewałkować wałkiem z kolcami.

 

Produkt:         EPOBODEN BC Żywica epoksydowa 

Zużycie:          2-2,2kg/m2

Narzędzia:     Paca zębata lub rakla, wałek z kolcami

 

Wymagania: Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Bariera przeciwwilgociowa musi być odpowiednio zainstalowana i być w nienaruszonym stanie. Ponadto obowiązują ogólne wytyczne dotyczące nakładania żywic reaktywnych na podłoża.


KOLORY DOSTĘPNE W TECHNOLOGII:


 

Bekerfarb Copyright © 2020 / Polityka prywatności (RODO).