Produkty w technologii:
Farba Posadzkowo Parkingowa - BODENLACK
Maszyny w technologii:
• Śrutownica
Akcesoria technologii:
• Paca Gumowa
• Wałek nylonowy

MALOWANIE FARBĄ POSADZKOWO PARKINGOWĄ

Farba posadzkowo-parkingowa o dużej odporności na ścieranie. Ekologiczna i ekonomiczna powłoka wierzchnia do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych. Odporna na zmiany temperatur, stabilna UV i wykazująca bardzo dużą odporności na ścieranie.


Wykończenie:
 
Gładka satyna

Zastosowanie:
 Wewnętrzne / zewnętrzne

Trudność aplikacji: Łatwe

Zakres zastosowań: Parkingi, Wiaty garażowe, Magazyny

Cena: od 8,00 zł/2 netto
ETAPY TECHNOLOGII

Wymagania dot. kondycji powierzchni

Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą mieć stabilną konstrukcję, być suche i pozbawione zaschniętego mleczka cementowego oraz luźnych cząstek. Należy oczyścić podłogi z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna przekraczać 1,5 N/mm2.  


(POWŁOKA: CIENKOWARSTWOWA) Preferowanymi metodami przygotowania podłoża jest piaskowanie lub śrutowanie, czyszczenie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, szlifowanie lub usuwanie powłok (w tym konieczne czynności następcze).

 

(POWŁOKA: CIENKOWARSTWOWA) Pierwszą warstwę (grunt) należy rozcieńczyć wodą do 10% i nakładać wałkiem z krótkim włosiem. 

 

Produkt:         BODENLACK - farba posadzkowo parkingowa

Zużycie:          6-8m2/l

Narzędzia:     Wałek lub natrysk hydrodynamiczny

 

Wymagania: Powierzchnia podłoża musi być odpylona a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.

 

(POWŁOKA: CIENKOWARSTWOWA) Na potrzeby drugiej warstwy produkt jest gotowy do użycia. Druga i w razie konieczności trzecia warstwa nakładana jest po utwardzeniu poprzedniej warstwy, najlepiej następnego dnia.

 

Produkt:         BODENLACK - farba posadzkowo parkingowa

Zużycie:          6-8m2/l

Narzędzia:     Wałek lub natrysk hydrodynamiczny

 

Wymagania: Powierzchnia po gruntowania musi być wyschnięta a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.


KOLORY DOSTĘPNE W TECHNOLOGII:


 

Bekerfarb Copyright © 2020 / Polityka prywatności (RODO).