Akcesoria technologii:
Wałek nylonowy

MALOWANIE FARBĄ EPOKSYDOWĄ

EPOBODEN WB TC to farba epoksydowa, tworząca łatwo zmywalną powłokę posadzkową odporną na zabrudzenia oraz większość chemii występujących w gospodarstwach domowym i warsztatach. Produkt wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników. Dzięki niskiej lepkości produkt jest bardzo łatwy w aplikacji. Farba tworzy powłokę w wykończeniu satynowym o wysokiej odporności mechanicznej oraz chemicznej.    


Wykończenie:
 
Gładka satyna

Zastosowanie:
 Wewnętrzne

Trudność aplikacji: Łatwe

Zakres zastosowań: Garaże, warsztaty, magazyny

CENA: od 20,46 zł/2 nettoETAPY TECHNOLOGII

Wymagania dotyczące kondycji powierzchni

Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą mieć stabilną konstrukcję, być suche i pozbawione zaschniętego mleczka cementowego oraz luźnych cząstek. Należy oczyścić podłogi z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna przekraczać 1,5 N/mm2.

Preferowanymi metodami przygotowania podłoża jest piaskowanie lub śrutowanie, czyszczenie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, szlifowanie lub usuwanie powłok (w tym konieczne czynności następcze).

(POWŁOKA CIENKOWARSTWOWA) Pierwszą warstwę (grunt) należy rozcieńczyć wodą do 10% i nakładać wałkiem z krótkim włosiem. Nakładać w stałej lub spadającej temperaturze otoczenia, gdyż zmniejszy to ryzyko tworzenia się pęcherzyków w wyniku rozprężania powietrza uwięzionego w betonie. 

Produkt:         EPOBODEN TC WB - Farba Epoksydowa

Zużycie:         0,15-0,2kg/m2

Narzędzia:     Wałek lub natrysk hydrodynamiczny

 

Wymagania: Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 6% (sprawdzić np. za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności). Powierzchnia podłoża musi być odpylona a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.

 

(POWŁOKA CIENKOWARSTWOWA) Na potrzeby drugiej warstwy produkt jest gotowy do użycia. Należy unikać suchych powierzchni brzegowych i przy zakładkach pracować na mokro, gdyż w przeciwnym razie na wykończonej powłoce widoczne będą ślady wałka.

 

Produkt:         EPOBODEN TC WB - Farba Epoksydowa

Zużycie:         0,2-0,25kg/m2

Narzędzia:     Wałek lub natrysk hydrodynamiczny

 

Wymagania: Powierzchnia po gruntowania musi być wyschnięta a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.


KOLORY DOSTĘPNE W TECHNOLOGII:


 

Bekerfarb Copyright © 2020 / Polityka prywatności (RODO).