Maszyny w technologii:
• Śrutownica
• Szlifierka do betonu
• Myjka wysokociśnieniowa
Agregat malarski (opcjonalnie)
Akcesoria technologii:
• Paca Gumowa 
• Wałek nylonowy

MALOWANIE FARBĄ EPOKSYDOWĄ + PIASEK KWARCOWY + LAKIEROWANIE  

Rozwiązanie umożliwiające połączenie aspektów bezpieczeństwa (wynikających z antypoślizgowości) z łatwością utrzymania czystości powierzchni. Dzięki zamknięciu powłoki antypoślizgowej lakierem poliasparginowym POLBODEN TC posadzka nabiera dodatkowego połysku oraz zwiększona jest jej odporności chemiczna i mechaniczna. Otrzymana powierzchnia jest bardzo łatwa w czyszczeniu, bez znaczącej utraty antypoślizgowości. 

Wykończenie: Antypoślizgowy połysk

Zastosowanie:
 Wewnętrzne

Trudność aplikacji: Dla średniozaawansowanych

Zakres zastosowań: Garaże

CENA: od 61,60 zł/2 nettoETAPY TECHNOLOGII

Wymagania dot. kondycji powierzchni

Wszystkie podłoża (nowe i stare) muszą mieć stabilną konstrukcję, być suche i pozbawione zaschniętego mleczka cementowego oraz luźnych cząstek. Należy oczyścić podłogi z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Po przygotowaniu powierzchni wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna przekraczać 1,5 N/mm2.  


Preferowanymi metodami przygotowania podłoża jest piaskowanie lub śrutowanie, czyszczenie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, szlifowanie lub usuwanie powłok (w tym konieczne czynności następcze).

 

(POWŁOKA CIENKOWARSTWOWA) Pierwszą warstwę (grunt) należy rozcieńczyć wodą do 10% i nakładać wałkiem z krótkim włosiem. Nakładać w stałej lub spadającej temperaturze otoczenia, gdyż zmniejszy to ryzyko tworzenia się pęcherzyków w wyniku rozprężania powietrza uwięzionego w betonie. Świeżą powłokę posypać kruszywem kwarcowym. Następnego dnia usunąć nadmiar kruszywa i położyć kolejną warstwę.

 

Produkt:         EPOBODEN TC WB Farba Epoksydowa + Piasek kwarcowy

Zużycie:          0,4-0,6kg/m2, posypka piaskowa 1kg/m2

Narzędzia:     Wałek lub natrysk hydrodynamiczny

  

Wymagania: Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 6% (sprawdzić np. za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności). Powierzchnia podłoża musi być odpylona a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.(POWŁOKA CIENKOWARSTWOWA) Na potrzeby drugiej warstwy produkt jest gotowy do użycia. Należy unikać suchych powierzchni brzegowych i przy zakładkach pracować na mokro, gdyż w przeciwnym razie na wykończonej powłoce widoczne będą ślady wałka.

 

Produkt:         EPOBODEN TC WB Farba Epoksydowa

Zużycie:          0,4-0,6kg/m2

Narzędzia:     Wałek lub natrysk hydrodynamiczny

 

(POWŁOKA CIENKOWARSTWOWA) Wylewana na przygotowane podłoże i rozprowadzana pacą gumową.

 

Produkt:         POLBODEN LAKIER UV Żywica poliasparginowa

Zużycie:          0,1-0,125kg/m2

Narzędzia:     Paca gumowa lub wałek

 

Wymagania: Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 6% (sprawdzić np. za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności). Powierzchnia podłoża musi być odpylona a jego temperatura musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. 


KOLORY DOSTĘPNE W TECHNOLOGII:


 

Bekerfarb Copyright © 2020 / Polityka prywatności (RODO).