Ceny usług

Dowiedz się jak wygląda przebieg renowacji dachu oraz jaki będzie koszt usługi.

Etapy i koszty renowacji pokryć dachowych

Czyszczenie

Wyczyszczenie dachu jest pierwszym krokiem w renowacji pokrycia dachowego niezależnie od tego, czy mamy zamiar dach pomalować czy zaimpregnować. Aby farba lub impregnat mogły dobrze wniknąć w powierzchnię dachu konieczne jest, aby jego powierzchnia była dokładnie umyta. Cena czyszczenia dachu uzależniona jest od stopnia jego zabrudzenia i np. gdy na dachu rośnie mech lub gruba warstwa zanieczyszczeń, które najpierw trzeba usunąć za pomocą myjki a dopiero potem nałożyć środek czyszczący, to jest to bardziej czasochłonne niż samo nałożenie środka i spłukanie dachu.


Czyszczenie dachówki

Niezależnie od tego, jaki typ dachówki posiadamy na dachu, czyszczenie dachówki ceramicznej jak i czyszczenie dachówki cementowej odbywa się w ten sam sposób. Do wyczyszczenia dachówki będziemy potrzebować myjki ciśnieniowej oraz środka do czyszczenia dachu. Jeżeli na dachu zalega warstwa mchu lub gruba warstwa zanieczyszczeń, to najpierw należy usunąć ją za pomocą myjki, a dopiero potem nałożyć środek czyszczący za pomocą pianownicy. Jeżeli tego nie zrobimy, to środek czyszczący nie będzie miał szansy, aby zetknąć się z powierzchnią dachówki i po prostu nie zadziała. W przypadku, gdy dach jest brudny ale nie ma na nim grubej warstwy zanieczyszczeń, możemy od razu nałożyć środek czyszczący na jego powierzchnię. Po nałożeniu środka należy odczekać czas jaki podaje producent, aby środek mógł rozpuścić zanieczyszczenia, a następnie dokładnie spłukać powierzchnię dachu. Cena czyszczenia dachówki jest uzależniona od pracy jaką trzeba wykonać, aby uzyskać pożądany efekt, czyli de facto od stopnia zabrudzenia dachu.


Czyszczenie blachy

Aby wyczyścić blachę na dachu potrzebujemy myjkę ciśnieniową oraz środek do czyszczenia dachu. Czyszczenie ocynku jak i każdego innego rodzaju blachy dachowej przebiega w ten sam sposób. Blacha raczej nie porasta mchem ale mogą na niej osiadać inne zanieczyszczenia i jeżeli na dachu zalega ich gruba warstwa to najpierw należy ją usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej, a dopiero potem nałożyć środek czyszczący. Jeżeli dach nie posiada grubej warstwy zanieczyszczeń to od razu możemy nakładać środek czyszczący na jego powierzchnię za pomocą pianownicy. Po nałożeniu środka należy odczekać czas jaki podaje producent, aby środek mógł rozpuścić zanieczyszczenia, a następnie dokładnie spłukać powierzchnię dachu. Przy czyszczeniu ocynku przed malowaniem należy pamiętać o tym, aby usunąć starą luźną warstwę farby za pomocą ostrego strumienia wody pod najwyższym ciśnieniem, jakie daje myjka. Pamiętaj: czyszczenie ocynku octem nie daje tak dobrych rezultatów jak użycie profesjonalnego środka czyszczącego.


Czyszczenie gontu i papy

Aby wyczyścić powierzchnie bitumiczne takie jak gont oraz papa, potrzebujemy myjkę ciśnieniową oraz środek do czyszczenia dachu. Jeżeli na powierzchni dachu zalega gruba warstwa brudu to najpierw należy ją usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej, a dopiero potem nałożyć środek czyszczący. Jeżeli dach nie posiada grubej warstwy zanieczyszczeń to od razu możemy nakładać środek czyszczący na jego powierzchnię za pomocą pianownicy. Po nałożeniu środka należy odczekać czas jaki podaje producent, aby środek mógł rozpuścić zanieczyszczenia, a następnie dokładnie spłukać powierzchnię dachu.


Cena czyszczenia dachu

Widełki cenowe za usługę wyczyszczenia dachu to od 12 zł do 20 zł za m2 (bez kosztu środków czyszczących). Ostateczna cena takiej usługi uzależniona jest min. od takich czynników jak: stopień nachylenia dachu, stopień jego zabrudzenia czy lokalizacja. Weźmy np. czyszczenie z mchu stromego dachu pokrytego dachówką, gdzie najpierw należy usunąć mech za pomocą myjki ciśnieniowej, potem nałożyć środek czyszczący, a na końcu drugi raz dokładnie spłukać dach. Z drugiej strony możemy mieć do wyczyszczenia blaszany dach o niskim spadzie, gdzie czasochłonność może być nawet o połowę mniejsza. Jeszcze inaczej ceny mogą się kształtować, gdy czyszczenie dachu jest tylko jednym z etapów jego odnawiania i dany fachowiec zajmuje się odnowieniem pokrycia dachowego od wyczyszczenia do pomalowania. Gdy będziemy szukali fachowca do wyczyszczenia dachu, musimy mieć świadomość tych wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na cenę usługi i być przygotowanym na ceny w widełkach

Malowanie

Malowanie dachu ma na celu odnowienie jego wyglądu ale również zabezpieczenie przed wyniszczającymi warunkami atmosferycznymi. Odnowienie dachu poprzez jego pomalowanie zazwyczaj jest znacznie tańszą opcją niż wymiana pokrycia dachowego na nowe. Malowanie różnych pokryć dachowych niewiele, ale jednak różni się od siebie i dlatego warto zapoznać się z opisem odpowiadającym konkretnej powierzchni, którą chcemy odmalować.


Malowanie dachówki

Malowanie dachówki cementowej (betonowej) jak i ceramicznej przebiega w ten sam sposób. Pierwszym krokiem jest dokładne wyczyszczenie dachówki (patrz: czyszczenie dachówki). Następnie aplikujemy farbę podkładową za pomocą za pomocą malarskiego agregatu bezpowietrznego lub alternatywnie za pomocą pędzla. Malujemy do uzyskania jednolitej powłoki, co przy użyciu agregatu malarskiego można uzyskać kładąc jedną warstwę farby. Grubość warstwy regulujemy za pomocą średnicy dyszy, parametrami ciśnieniowymi agregatu oraz prędkością ruchu pistoletu malarskiego. Po wyschnięciu powłoki przechodzimy do kolejnego kroku, czyli do położenia warstwy nawierzchniowej. Rekomendowany czas przerwy przed położeniem kolejnej warstwy to 24 h. Farbę nawierzchniową należy aplikować w sposób analogiczny do warstwy podkładowej. Po upływie 1h-2,5h od aplikacji przy temperaturze powietrza 20°C powłoka jest już odporna na działanie deszczu oraz wilgotności nieprzekraczającej 80%. Po około 7 dniach powłoka nabiera pełnej odporności.


Malowanie blachy

Malowanie ocynku przebiega podobnie do malowania dachówki tzn. musimy zacząć od dokładnego wyczyszczenia powierzchni (patrz: czyszczenie blachy), a następnie przechodzimy do malowania. Farbę podkładową nakładamy za pomocą pędzla lub agregatu malarskiego airless. Powinno się malować do uzyskania jednolitej powłoki farby, co zazwyczaj można uzyskać poprzez jedną warstwę malowania agregatem. Grubość warstwy farby reguluje się za pomocą średnicy dyszy, parametrami ciśnieniowymi agregatu oraz prędkością poruszania pistoletem malarskim. Gdy już położyliśmy pierwszą warstwę farby to należy odczekać 24 h, aby mieć pewność, że farba już wyschła. Farbę nawierzchniową powinno się aplikować tak samo jak farbę podkładową. Po upływie 1h-2,5h od aplikacji przy temperaturze powietrza 20°C powłoka jest już odporna na działanie deszczu oraz wilgotności nieprzekraczającej 80%. Po około 7 dniach powłoka nabiera pełnej odporności. Pamiętaj: malowanie blachy trapezowej oraz falistej przebiega podobnie jak malowanie blachy płaskiej, trzeba jednak mieć na uwadze nieco większe zużycie farby oraz większą uwagę przykładać do dokładnego pokrycia powierzchni.


Malowanie papy i gontu

Malowanie gontu bitumicznego należy zacząć od dokładnego wyczyszczenia powierzchni (patrz: czyszczenie gontu i papy). Następnym krokiem jest aplikacja farby podkładowej za pomocą za pomocą malarskiego agregatu bezpowietrznego lub alternatywnie za pomocą pędzla. Malujemy do uzyskania jednolitej powłoki, co w przypadku powierzchni bitumicznej nie zawsze uzyskamy za jednym położeniem farby. Jeżeli powierzchnia będzie niewystarczająco dobrze pokryta, malowanie trzeba powtórzyć. Należy pamiętać, że malowanie powierzchni bitumicznych w dużym stopniu ma na celu zabezpieczenie pokrycia dachowego przed degradacją i bardzo ważne jest, aby papę pokryć odpowiednio grubą warstwą farby. Grubość warstwy regulujemy za pomocą średnicy dyszy, parametrami ciśnieniowymi agregatu oraz prędkością ruchu pistoletu malarskiego. Po wyschnięciu powłoki przechodzimy do kolejnego kroku, czyli do położenia warstwy nawierzchniowej. Rekomendowany czas przerwy przed położeniem kolejnej warstwy to 24 h. Farbę nawierzchniową należy aplikować w sposób analogiczny do warstwy podkładowej. Podobnie jak przy poprzednim kroku, jeżeli niewystarczająco dobrze pokryliśmy powierzchnię za pierwszym razem, to malowanie należy powtórzyć. Po upływie 1h-2,5h od aplikacji przy temperaturze powietrza 20°C powłoka jest już odporna na działanie deszczu oraz wilgotności nieprzekraczającej 80%. Po upływie 7 do 30 dni powłoka nabiera pełnej odporności.


Cena malowania dachu

Widełki cenowe za kompleksową usługę renowacji dachu zawierającą czyszczenie oraz malowanie to od 25 zł do 50 zł za m2 (bez kosztów farby). Ostateczna cena za metr malowania dachu uzależniona jest od wielu czynników i nie możemy podać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile to kosztuje. Dwukrotne malowanie dokładnie takiego samego dachu w różnych rejonach Polski może mocno różnić się ceną, tak samo jak w tym samym mieście pomalowanie dachu o takich samych powierzchniach też.

Cena malowania dachu za metr zależy od takich min. od takich czynników jak:


  • Kąt nachylenia oraz wysokość dachu (im większy kąt i im wyżej tym drożej),
  • Rodzaj pokrycia (różne technologie wymagają różnych nakładów czasowych, a nawet w obrębie jednej powierzchni nakład czasu może być różny np. malowanie blachy trapezowej trwa dłużej niż blachy płaskiej ze względu na większą trudność pokrycia całej powierzchni),
  • Stopień zabrudzenia (różne nakłady czasowe na czyszczenie),
  • Stopień komplikacji asekuracyjnych (ilość lin, uprzęży, niestandardowe dojście),
  • Niezbędne naprawy (np. po wyczyszczeniu mogą się ujawnić ubytki),
  • Stopień zabezpieczenia powierzchni przyległych do malowanej (np. przy zabudowie szeregowej zabezpieczenie elewacji i dachu sąsiedniego mieszkania może być czasochłonne)
  • Lokalizacja (tutaj nie ma reguły, ceny kształtują się bardzo różnie).

Impregnacja

Powierzchniami dachowymi, które można impregnować są dachówka ceramiczna oraz dachówka betonowa. Impregnacja ma na celu wyciągnięcie barwy dachówki oraz nadanie jej ochrony przed wilgocią i promieniowaniem UV. Dachówkę można zaimpregnować impregnatem bezbarwnym oraz impregnatem barwiącym, który oprócz nadania ochrony przed warunkami atmosferycznymi, może również nadać nowy kolor dachówce.


Impregnacja dachówki

Impregnowanie dachówki ceramicznej jak i impregnowanie dachówki cementowej (betonowej) przebiega w ten sam sposób. Rozpoczynamy od dokładnego wyczyszczenia powierzchni dachówki (patrz: czyszczenie dachówki). Następnie aplikujemy impregnat za pomocą pędzla lub agregatu bezpowietrznego, alternatywnie poprzez opryskiwacz ciśnieniowy. Nie zaleca się używania natrysku powietrznego. Ilość zużytego impregnatu jest uzależniona od chłonności podłoża. Przy impregnacji bezbarwnej należy pamiętać, aby nie użyć zbyt dużej ilości impregnatu, ponieważ może to spowodować powstanie białych zacieków.


Cena impregnacji dachu

Widełki cenowe za usługę impregnacji dachówki to od 12 zł do 20 zł za m2 (bez kosztu impregnatu). Ostateczna cena takiej usługi uzależniona jest min. od takich czynników jak: stopień nachylenia dachu, stopień jego zabrudzenia czy lokalizacja. Weźmy np. impregnację stromego dachu z dachówki betonowej o mocno zabrudzonej powierzchni, gdzie najpierw należy usunąć mech i inne zabrudzenia za pomocą myjki ciśnieniowej, potem nałożyć środek czyszczący, a na końcu drugi raz dokładnie spłukać dach. Z drugiej strony możemy mieć do impregnacji prawie nową dachówkę ceramiczną na dachu o niskim spadzie, gdzie czasochłonność może być nawet o połowę mniejsza. Cena impregnacji zależy też od tego, czy jest to jedyna usługa jaką świadczy dla nas dany fachowiec, bo może być tak – i w sumie tak jest najczęściej – że impregnacja jest ostatnim z etapów renowacji dachu, gdzie wcześniej było jego wyczyszczenie. Gdy będziemy szukali fachowca do impregnacji dachówki, musimy mieć świadomość tych wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na cenę usługi i być przygotowanym na ceny w widełkach.

Zgłoś się do nas po wycenę produktów do renowacji Twojego dachu oraz ofertę wykonawcy

Koszyk