Aplikacja lakieru - wykończenie w połysku

Zastosowanie: wewnętrzne/zewnętrzne
Aplikacja: łatwe w wykonaniu
Zakres zastosowań: uniwersalne zastosowanie
Cena: od 18,27 zł/m2 netto

Etapy technologii

1

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, zarówno nowe, jak i stare, muszą być stabilne konstrukcyjnie, suche, bez resztek zaschniętego mleczka cementowego oraz wolne od luźnych cząstek. Podłoża należy oczyścić z oleju, smaru, śladów gumy, plam farby i innych zanieczyszczeń, które mogą pogorszyć przyczepność. Do przygotowania powierzchni zaleca się metodę piaskowania, śrutowania, czyszczenia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, szlifowania, czy też usuwania starych powłok, wraz z niezbędnymi czynnościami następczymi.

Opcjonalnie, można zastosować zaprawę naprawczo-wyrównawczą w połączeniu z gruntem, zwłaszcza w przypadkach, gdy konieczne jest wygładzenie powierzchni betonowej. Jest to szczególnie przydatne w miejscach, gdzie wymagana jest estetycznie wykończona i gładka powierzchnia. Zaprawa naprawczo-wyrównawcza pozwala na uzyskanie równego i estetycznie atrakcyjnego wyglądu podłoża.

2

Aplikacja warstwy lakieru

Przygotowanie mieszaniny:
1. Przed połączeniem składników "A" i "B", konieczne jest dokładne wymieszanie składnika "A" przy użyciu mieszadła mechanicznego i niskiej prędkości obrotowej.
2. Po wymieszaniu składnika "A", należy zeskrobać materiał z boków i dna pojemnika łopatką, a następnie ponownie wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego.
3. Następnie połącz składniki "A" i "B" przy użyciu mieszadła mechanicznego, zwracając szczególną uwagę, aby nie wprowadzać do mieszanki pęcherzyków powietrza.

Aplikacja produktu: powłoka cienkowarstwowa aplikowana za pomocą wałka

Zużycie produktu: 0,1-0,125 kg/m2

Narzędzia: wałek nylonowy, o maksymalnej szerokości 25 cm lub za pomocą hydrodynamicznego natrysku

Wymagania: aplikowana powierzchnia musi być w pełni wyschnięta i wolna od zanieczyszczeń, a temperatura posadzki musi być o co najmniej 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy.

Produkt użyty w etapie:
Koszyk
Masz pytania?
Zostaw swój numer telefonu, odzwonimy.
Masz pytania?
Zostaw swój numer telefonu, odzwonimy.
Kiedy warto stosować zaprawę?
Zaprawa naprawczo-wyrównawcza (stosowana razem z gruntem) jest używana, gdy konieczne jest wygładzenie powierzchni betonowej. Jest szczególnie przydatna w miejscach, gdzie oczekuje się estetycznie wykończonej i niezwykle gładkiej powierzchni. Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu demonstracyjnego, aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania zaprawy.
Kiedy warto stosować zaprawę?
Zaprawa naprawczo-wyrównawcza (stosowana razem z gruntem) jest używana, gdy konieczne jest wygładzenie powierzchni betonowej. Jest szczególnie przydatna w miejscach, gdzie oczekuje się estetycznie wykończonej i niezwykle gładkiej powierzchni. Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu demonstracyjnego, aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania zaprawy.